Analiza i wizualizacja rozkładu temperatury w węźle konstrukcyjnym na styku trzech środowisk - środowiska zewnętrznego, mieszkania i garażu
Na tej podstawie dobrano optymalną grubość i szerokość pasa izolacji termicznej pod podciągiem POZ.2.4

Wyknano w programie THERM

Profil
Publikacje
Kontakt
Projektowanie
energoszczędne
KRZYSZTOF KACZMAREK - ARCHITEKT
projektujemy funkcjonalnie,  energooszczędnie i ponadczasowo